Nauka

Jakie są rodzaje motywacji?

Jakie są rodzaje motywacji?

Bardzo dużo osób zastanawia się, jakie są rodzaje motywacji. Warto na samym początku stwierdzić, że są one bardzo istotne w życiu każdego człowieka.

Typy motywacji

Na samym początku trzeba wyjaśnić, czym jest motywacja. Okazuje się, że jest to stan, kiedy jest się gotowym do podjęcia działania. Jeszcze się go nie podjęło, lecz chętnie się to zrobi. Motywacja do działania jest istotna dla każdego człowieka. Dzięki niej można osiągać sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Warto zaznaczyć, że sama motywacja jednak to za mało, żeby odnieść sukces. Do tego trzeba jeszcze podjąć odpowiednie kroki. Motywacja to gotowość do podjęcia określonego działania, wzbudzona potrzebą. Bardzo ważne jest to, jak osiąga się tę gotowość i czyja potrzeba w praktyce zostaje realizowana w podjęciu takowego działania. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją dwa rodzaje motywacji.

rodzaje motywacji

Pierwsza z nich jest zewnętrzna. Polega ona na zachęcaniu do działania przez stosowanie kar, a także nagród. W takim przypadku człowiek sam nie odczuwa potrzeby zrobienia czegoś, jest ona wzbudzona chęcią otrzymania stosownej nagrody bądź uniknięcia kary. W obecnych czasach wiele osób stawia na taką motywację, ponieważ jest ona bardzo skuteczna. Warto zaznaczyć, że potocznie mówi się, że to „metoda kija i marchewki” i jest w tym wiele prawdy. Jak się okazuje, człowiek podlegający motywacji zewnętrznej uważa, że musi coś zrobić bądź zachować się w określony sposób, jednak sam, bez zewnętrznych nacisków takowej potrzeby. Jest to często spotykane w obecnych czasach. Dotyczy to też ucznia, który odrabia nudne zadanie, pracownika, który wykonuje monotonną pracę, bo tego wymaga od niego przełożony.

Przeczytaj również https://ectacoinc.pl/co-to-jest-20-z-80/

Na czym polega motywacja do działania?

Trzeba wiedzieć też o tym, że istnieje motywacja wewnętrzna. Pojawia się ona wtedy, kiedy człowieka dąży do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, które sam odczuwa. Okazuje się, że wykonanie zadania dostarcza w takim przypadku nagrody wewnętrznej, a ponadto satysfakcji. Dodatkowo podnosi poczucie własnej wartości. Należy dodać, że w ramach motywacji zewnętrznej możliwe jest stosowanie motywacji negatywnej, zwanej też ujemnej. Oparta jest też na różnego typu karach. Warto podkreślić, że człowiek działa, w określony, oczekiwany przez innych sposób, żeby uniknąć ukarania. Mowa tutaj na przykład o złej ocenie czy odebraniu premii.

Polecamy niezwykle inspirujący wykład Jacka Walkiewicza na TEDxWSB. Na pewno doda ci siły do działania:

W praktyce jest tak, że motywacja negatywna powoduje lęk, który paraliżuje wszelkie samodzielne działania, rozwój, a dodatkowo inicjatywę. Oprócz tego skutecznie mobilizuje do efektywniejszych działań tylko w celu uniknięcia niechcianej kary. Co istotne, drugim rodzajem motywacji zewnętrznej jest motywacja pozytywna, która zwana jest również dodatnią. Polega ona na dodatnich wzmocnieniach. Za każde wytyczone zadanie czy zachowanie czeka nagroda, która została obiecana wcześniej. Okazuje się, że jest to nagroda warunkowa, zwana przez specjalistów od psychologii wzmocnieniem psychologicznym. Obecnie bardzo dużo osób stosuje ten typ motywacji. Jest ona bardzo skuteczna.

Zobacz też dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie

Udostępnij