LifestyleNauka

Coaching co to jest i jakie są jego rodzaje?

Coaching co to jest i jakie są jego rodzaje?

Coaching pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a jego nazwa wzięła się od słowa coach, czyli trener. Coaching co to właściwie jest? Jest to popularna technika rozwojowa, choć często spotkać można się z negatywnymi opiniami na temat coachingu.


Coaching jest techniką rozwojową opierającą się na współpracy pomiędzy coachem a klientem. Regularne spotkania i rozmowy mają na celu wspomóc klienta w osiągnięciu wyznaczonych celów, rozwijania swoich umiejętności oraz nauczyć go odpowiednio zarządzać czasem, a także pieniędzmi.

Na czym polega coaching?

Coaching polega na wyznaczeniu indywidualnej ścieżki dotyczącej rozwoju. Pomoc coacha ma na celu wspomóc klienta w rozwoju jego umiejętności i umocnieniu cech, które są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu.
Coaching to rozmowy pomiędzy trenerem i klientem, które polegają na tym, aby to klient po naprowadzeniu sam wymyślił rozwiązania dotyczące jego problemów, a przy okazji rozwinął swoje umiejętności, które posiada.

Rodzaje coachingu

Głównym podziałem coachingu jest podział na coaching indywidualny i grupowy. Indywidualny coaching to współpraca, która odbywa się pomiędzy coachem a klientem. Coaching grupowy jest spotkaniem coacha z grupą osób najczęściej menedżerami lub osobami, które chcą podnieść swoje kompetencje. Ten rodzaj coachingu najczęściej stosowany jest w przedsiębiorstwach.
Prócz głównego podziału coaching podzielić można na:
* medyczny – polega na pracy z personelem medycznym i pacjentami,
* zawodowy – powiązany z rozwojem i karierą zawodową,
* inwestycyjny – związany z inwestycjami, jakie chce zrealizować klient indywidualny,
* life coaching – skupia się na życiu osobistym i relacjach międzyludzkich,
* executive coaching – polega na pracy coacha z kadrą przedsiębiorstwa,
* diet coaching – nastawiony jest na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz na dążenie do zdrowego odżywania się.

Przebieg pracy z coachem

Pierwszym etapem coachingu jest przeanalizowanie problemów klienta oraz określenie drogi, jaką ma on podążać, aby rozwijać swoje umiejętności. Coach wspiera klienta podczas nauki oraz motywuje go i wspomaga jego samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów. Krok ten obejmuje także wyznaczenie celów, jakie klient chce osiągnąć.
Następnym etapem jest spojrzenie na problemy z innej perspektywy oraz dostrzeżenie innych metod ich rozwiązanie niż te stosowane dotychczas.
Trzeci krok to odkrycie swoich mocnych stron i nauka korzystania z nich w odpowiednim czasie i w konkretny sposób. Dzięki odkryciu swoich mocnych stron klient ma możliwość skupienia się na nich, aby maksymalnie je rozwinąć i wykorzystywać w dążeniu do celu.
Coaching daje klientowi możliwość nabycia umiejętności autorefleksji, a coach nie będzie krytykował czy oceniał, ale wyda opinię na temat tego, nad czym trzeba pracować i pomoże stworzyć odpowiedni plan działania. Aby osiągnąć zamierzony cel, trzeba pamiętać, że praca nad samym sobą wymaga czasu oraz dużo cierpliwości.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.