Rozwój osobisty

Co to jest 20 z 80?

Co to jest 20 z 80?

Wiele osób zastanawia się, czym jest zasada Pareto. Okazuje się, że 20 proc. badanych obiektów jest związanych z 80 proc. określonych zasobów. Warto dowiedzieć się, czym jest 20 z 80.

Na czym polega często stosowana zasada Pareta?

Zasada Pareto oznacza w praktyce, że około 20 proc. ludzkiej pracy generuje aż 80 proc. zysków oraz korzyści. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie w życie takowej zasady daje ludziom szansę na zaprojektowanie pracy w takiej formie, żeby zapewniała jak największą produktywność. Zasada Pareto nie jest nowym pojęciem. Od wielu lat z powodzeniem jest stosowana. Określana jest ona jako 20 z 80. Liczby te wskazują, że 80 proc. zasobów na całym świecie należy do 20 proc. ogółu społeczeństwa, co jest bardzo istotne. Dzięki temu można interpretować zasadę Pareto. Dotyczy ona głównie pracy ludzi nad efektywnością. Powinno to być ważne dla każdej osoby.

Trzeba też wiedzieć o tym, że teoretycy reprezentujący ten pogląd wskazują na to, iż 20 proc. ludzkiej pracy przynosi aż 80 proc. korzyści. Jest to również zgodne z wieloma badaniami naukowymi. Co istotne, przedsiębiorcy używający takową metodę są zdania, iż 20 proc. klientów zapewnia im 80. proc zysków. Także w Polsce wiele osób stosuje się do takiej zasady i głęboko w nią wierzy.

Przeczytaj też https://ectacoinc.pl/czym-sa-kampanie-adwords/

zasada pareta 20 z 80

W jakich branżach stosuje się zasadę 20 z 80?

Należy wiedzieć o tym, że możliwości stosowania zasady Pareto są praktycznie nieskończone. Co istotne, zgodnie z jej założeniem można np. stwierdzić, iż 20 proc. przestępców na całym globie popełnia 80 proc. wszystkich przestępstw, co może być dla wielu ludzi prawdziwą teorią. Jak się okazuje, reguła Pareto nie w każdym przypadku wykorzystuje zasadę 20 z 80. W wielu sytuacjach zestawiamy inne liczby, na przykład 90/10, 75/25 i tak dalej. Bardzo ważną kwestią, która wyróżnia zasadę Pareto, jest wspomniana prawidłowość – mała liczba nakładów pracy pozwala osiągnąć kilkukrotnie większe rezultaty. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób włoski ekonomista oraz socjolog Markiz Pareto stworzył takową zasadę. Okazuje się, że ta metoda jest zagadnieniem z dziedziny ekonomii oraz zarządzania. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że stworzenie jej przypisuje się jednakże amerykańskiemu teoretykowi zarządzania Josephowi Juranowi, o czym nie każdy wie.

Co ciekawe, w 1951 r. przygotował on pracę pt. „Quality Control Handbook”. W jego pracy znalazły się wszelkie kwestie, które odnoszą się do dystrybucji zasobów naturalnych ziemi. Ponadto takie tematu poruszali już inni badacze w dawnych czasach. Dopiero Joseph Juran zebrał je a następnie stworzył kompleksowe badanie, które zostało zawarte w jego książce. Mowa tutaj oczywiście o uniwersalnej zasadzie 20 z 80. Warto podkreślić, że używamy jej do dziś. Mowa tutaj o wielu sektorach gospodarczych. Zasada 20 z 80 stosowana jest nie tylko w bankowości, ale również w zarządzaniu. Do tego trzeba też doliczyć socjologię, a ponadto psychologię społeczną. Z zasady Pareto korzysta też wielu innych przedsiębiorców w wielu branżach.

Sprawdź również dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie

Udostępnij