Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Poświadczone tłumaczenie dokumentów – podstawowe informacje

6 stycznia 2022 tłumaczenie dokumentów


Dokumenty mogą być przygotowywane w różnych językach urzędowych. W związku z dużą relokacją ludzi w celach zarobkowych, konieczne jest coraz częstsze tłumaczenie dokumentów. W niektórych przypadkach musi być ono wykonane przez tłumacza przysięgłego. Wówczas podejmowane czynności określane są jako tłumaczenie poświadczone.

Czym jest poświadczone tłumaczenie dokumentów?

Jak wspomniano powyżej, tego typu działanie podejmowane jest przez tłumacza przysięgłego. W przypadku większości tekstów, w tym na przykład artykułów, instrukcji obsługi czy karty zdrowia pacjenta tłumaczenie może być wykonane przez dowolnego tłumacza. Jednak w odniesieniu do oficjalnych dokumentów urzędowych konieczne jest ich uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego.

W jakich sytuacjach wymagane jest tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego określa się jako tłumaczenie poświadczone lub potocznie jako tłumaczenie przysięgłe. Jest ono wymagane w sytuacji, w której konieczne jest formalne potwierdzenie autentyczności oficjalnego dokumentu. Może to być na przykład dyplom uczelni wyższej, który ma być przedstawiony potencjalnemu pracodawcy za granicą.

Jak wyglądają czynności związane z tłumaczeniem poświadczonym?

Tłumacz przysięgły, który wpisany jest do stosownego rejestru uwierzytelnia przetłumaczony dokument. Stawia na nim pieczęć oraz podpisuje imieniem i nazwiskiem. Tłumaczenie jest wpisywane do repetytorium tłumacza przysięgłego. Na dokumencie wpisywany jest numer z repetytorium oraz umieszczane informacje na temat daty, miejsca poświadczenia oraz danych osobowych tłumacza przysięgłego. Ponadto tłumacz na dokumencie umieszcza informację o zgodności tłumaczenia z oryginałem lub kopią dokumentu.

Czy tłumaczenie poświadczone może być wykonywane w formie ustnej?

Tak. Tłumaczenie poświadczone z udziałem tłumacza przysięgłego może mieć formę ustną. Jest ono konieczne w sytuacji zawierania związku małżeńskiego o obcokrajowcem, który nie posługuje się językiem polskim. Tłumacz musi być obecny nie tylko podczas składania przysięgi małżeńskiej, ale również przy podpisywaniu odpowiednich dokumentów. Ponadto obecność tłumacza jest wymagana podczas odczytywania aktów notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami lub przesłuchaniami i postępowaniami sądowymi toczącymi się w stosunku do osób, które nie posługują się językiem polskim. W takim przypadku tłumacz nie przystawia pieczęci na związanych ze sprawą urzędowych dokumentach, ale potwierdza ich prawidłowość podpisem.

Jakie inne dokumenty muszą być poświadczone przez tłumacza przysięgłego?

Wśród innych dokumentów, które muszą być uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego należy wymienić między innymi: akty urodzenia, świadectwa ukończenia kursów zawodowych, zaświadczenia lekarskie, dowody rejestracyjne i karty pojazdów, jak również statuty i międzynarodowe umowy zawierane przez spółki, orzecznictwa sądowe, odpisy z rejestru przedsiębiorców oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS czy dotyczące nadania numeru REGON.

Redakcja ectacoinc.pl

Nasi specjaliści to wykwalifikowani eksperci w dziedzinach biznesu, nauki, rozwoju osobistego, lifestyle, marketingu i finansów. Z pasją i profesjonalizmem tworzą artykuły, które dostarczają cennych informacji i inspiracji, pomagając czytelnikom w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

proces zakupowy w e-commerce
Tania paczka do Kanady - czy to możliwe?
Prezenty od najbliższych

Jesteś zainteresowany reklamą?