Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Jak stworzyć dobry biznes plan?

5 stycznia 2022 biznes plan


Na ostateczny sukces danego przedsiębiorstwa składa się kilka elementów. Jednym z nich jest starannie przemyślany i przygotowany biznes plan.

Dlaczego ważne jest przygotowanie dobrego biznes planu?

Podczas podejmowania każdej działalności ważne jest określenie jej celu. Takie pisemne sprecyzowanie oczekiwań przedsiębiorcy stanowi właśnie biznes plan. Zawiera on nie tylko opis krótko i długoterminowych celów, ale również uproszczoną ofertę produktów lub usług oraz prognozy dotyczące finansów. Dobrze przygotowany plan dostarcza szeregu istotnych informacji, które mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia działalności, jak również powinny być analizowane w przypadku spadku dochodów i ryzyka fiaska inwestycji. Taka prognoza dotycząca danego przedsiębiorstwa jest obligatoryjna w przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie w banku, urzędzie pracy czy w gminie.

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przygotowując plan biznesowy?

Każdy plan biznesowy powinien być wykonany w sposób staranny. Musi on się cechować przejrzystą formą oraz dość prostym językiem. Każdy plan biznesowy powinien posiadać streszczenie, które zawiera najbardziej istotne informacje. Stanowi ono swoistą wizytówkę planu i musi zawierać określenie celu, koniecznych nakładów finansowych, opis produktu, analizę rynku oraz wskazanie kompetencji kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Jakie elementy powinna zawierać charakterystyka przedsiębiorstwa?

W tej części planu powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i formy prawnej przedsiębiorstwa, danych adresowych oraz życiorysy właścicieli. Ponadto treść musi obejmować cel danego przedsiębiorstwa oraz posiadane przez nie zasoby. W tym miejscu warto również wskazać uzyskane narody i certyfikaty.

Jakie elementy powinna zawierać charakterystyka produktu?

Ta część planu powinna opisywać dany produkt pod względem polityki cenowej, jednostkowego kosztu produkcji, cen oferowanych przez konkurencję oraz prognozowany udział w rynku. W planie musi się również znaleźć informacja na temat planowanych kanałów dystrybucji, form płatności, usług posprzedażowych czy posiadanych prawa autorskich i patentów.

Jakie informacje powinny znaleźć się w opisie dotyczącym kadry pracowniczej i zarządzającej?

Dobrze przygotowany plan powinien zawierać dane na temat kwalifikacji kadry kierowniczej i pracowniczej, a także struktury organizacyjnej, polityki płacowej, systemu kontroli czy usług doradczych.

Jakie inne informacje powinny znaleźć się w planie biznesowym?

Plan biznesowy powinien zawiać informacje dotyczące danej branży, rynku oraz obecnej na nim konkurencji. W tym przypadku opis powinien być dokonany w sposób dość szczegółowy. W planie powinna być również zawarta planowana strategia marketingowa. Koniczne jest zatem wskazanie grupy docelowej oraz sposobów promocji wyrobów czy usług. Poza tym plan musi uwzględniać harmonogram podejmowanych działań oraz szczegółową analizę finansową. Podczas przygotowywania prognozy należy posługiwać się jedynie realnymi i wiarygodnymi danymi.

Redakcja ectacoinc.pl

Nasi specjaliści to wykwalifikowani eksperci w dziedzinach biznesu, nauki, rozwoju osobistego, lifestyle, marketingu i finansów. Z pasją i profesjonalizmem tworzą artykuły, które dostarczają cennych informacji i inspiracji, pomagając czytelnikom w zdobywaniu wiedzy i osiąganiu sukcesów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak wybrać kurtkę roboczą
Rejestracja firmy w Czechach
Sprzątanie szpitala - jaka powinna być częstotliwość?

Jesteś zainteresowany reklamą?