Biznes

Sprzątanie szpitala – jaka powinna być częstotliwość?

Sprzątanie szpitala – jaka powinna być częstotliwość?

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w placówkach ochrony zdrowia jest niezwykle istotne dla zdrowia pacjentów oraz pracowników. Regularne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych to najważniejszy aspekt utrzymania tam bezpiecznego środowiska. Jak często należy przeprowadzać poszczególne czynności sprzątające w szpitalach i innych placówkach medycznych, aby zachować najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa?

Profesjonalne usługi sprzątania dla szpitali

Usługi sprzątania placówek medycznych powinny uwzględniać kompleksową dezynfekcję, a nie tylko usuwanie widocznych zabrudzeń. Profesjonalne firmy, rakie jak https://czystosc.impel.pl/sprzatanie-obiektow/sprzatanie-placowek-ochrony-zdrowia/, świadczące usługi sprzątające, korzystają z wysokiej jakości sprzętu i środków chemicznych, zapewniając skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni pionowych i poziomych oraz elementów  wyposażenia i stref dotykowych. 

Jak często należy sprzątać szpital?

Częstotliwość sprzątania w szpitalach zależy od specyfiki danego obszaru. Powszechnie przyjęte standardy obejmują:

 • codzienne mycie i dezynfekcja podłóg – szczególnie ważne jest to w oddziałach operacyjnych, izolatkach, salach pacjentów, toaletach oraz na izbie przyjęć, gdzie ryzyko przenoszenia patogenów jest największe,

 • regularne sprzątanie powierzchni i elementów wyposażenia – czynności te, obejmujące dezynfekcję stref dotykowych takich jak klamki, poręcze, czy ławki, powinny być przeprowadzane wielokrotnie w ciągu dnia, aby skutecznie eliminować zagrożenie bakteryjne,

 • dezynfekcja trudnodostępnych obszarów – prace te, zalecane do wykonania przynajmniej raz w tygodniu, obejmują czyszczenie krawędzi ścian, szczelin za sprzętem medycznym, i meblami, co jest kluczowe dla zapewnienia kompleksowej higieny,

 • czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych – regularne porządki w biurach, poczekalniach i innych miejscach wspólnych są niezbędne, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,

 • zarządzanie odpadami medycznymi – codzienna segregacja i usuwanie odpadów medycznych jest kluczowa dla utrzymania higieny i bezpieczeństwa, ze względu na potencjalnie niebezpieczny charakter tych odpadów,

 • doraźne sprzątanie w sytuacjach awaryjnych – w przypadkach, takich jak remonty, zalania czy awarie, niezbędne jest szybkie i efektywne działanie w celu przywrócenia standardów higienicznych.

Wysokie standardy wykonywanych usług

Kompleksowa dezynfekcja w technologii zamgławiania lub ozonowania to kluczowe elementy dbania o bezpieczeństwo sanitarne zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego.

Stałe dostarczanie materiałów higieniczno-sanitarnych to kolejny aspekt, o który trzeba zadbać w placówkach medycznych. W ramach profesjonalnych usług, firmy sprzątające zapewniają bieżące uzupełnianie materiałów higieniczno-sanitarnych, w tym środków do dezynfekcji rąk, co jest istotne dla zachowania higieny w placówkach medycznych.

Dla jakich obiektów świadczone są usługi utrzymania czystości?

Usługi, mające na celu utrzymanie czystości w miejscach, gdzie jest to szczególnie konieczne, wykonywane są w placówkach, takich jak:

 • szpitale

 • zakłady opieki społecznej

 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

 • przychodnie medyczne

 • punkty diagnostyczne

 • pozostałe ośrodki zdrowia

Udostępnij