Lifestyle

Jakie są prawa konsumenta?

Jakie są prawa konsumenta?

Warto dowiedzieć się, jakie prawa konsumenta są w polskim porządku prawnym. Im lepiej je znasz, tym mniejsze stają się szanse na to, że zostaniesz oszukany.

Prawa konsumenta

Trzeba wiedzieć o tym, że bycie konsumentem to szereg praw, ale również i obowiązków. Każdy powinien je znać oraz wiedzieć, w jaki sposób postąpić w konkretnej sytuacji. Jest to bardzo cenna wiedza, która przyda się każdej osobie na co dzień. Warto dowiedzieć się, jakie są prawa konsumenta. Pomimo że przepisy, które związane są z ochroną konsumenta, rozproszone są w różnych aktach prawnych, to każdy powinien je znać. Okazuje się, brak rozeznania w tej kwestii nierzadko prowadzi do pewnej dezinformacji. Należy podkreślić, że konsument ma wiele praw oraz obowiązków. Niestety nie każdy o tym wie. Jak się okazuje, sprzedawcy powinni o tym pamiętać, jednakże nie zawsze są temu przychylni, co rodzi wiele problemów.

Obecnie panujące prawo w Polsce nakazuje stosować prawa konsumenta. Co istotne, o znaczeniu, jakie państwo przykłada do praw konsumentów, świadczy na przykład fakt, że chroni je obecnie panująca Konstytucja. Bardzo ważne jest to, że w Ustawie Zasadniczej znajduje się zapis, zgodnie z którym władza administracyjna chroni konsumentów, a ponadto użytkowników przed wszystkimi działaniami, które zagrażają ich zdrowiu, a także bezpieczeństwu. Do tego trzeba doliczyć ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, o czym nie każdy pamięta. W obecnych czasach często firmy przekraczają swoje uprawnienia. Dlatego każdy powinien wiedzieć, jakie są prawa konsumenta. W przypadku ich pogwałcenia trzeba zgłosić to do odpowiedniej instytucji.

Zobacz również jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

prawa konsumenta

Najważniejsze prawa konsumenta

Warto dowiedzieć się też, kim jest konsument. Mowa tutaj o osobie kupującej jakieś produkty, na przykład odzież, jedzenie, elektronikę czy meble. Konsumentem jest również człowiek, który korzysta z jakichś usług, na przykład kosmetyczki, kina, firmy ubezpieczeniowej czy internetu. Okazuje się jednak, że nie we wszystkich przypadkach, gdy ktoś coś kupuje bądź korzysta z jakiejś usługi, jest konsumentem. Warto tutaj przytoczyć Kodeks Cywilny. Okazuje się, że zgodnie z nim za konsumenta uważana jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzaną przez nią działalnością zawodową bądź gospodarczą. Mowa tutaj o przypadku, w którym nabywa się od przedsiębiorcy towar bądź usługę. Każdemu konsumentowi przysługują podstawowe prawa określone przez Ustawę Zasadnicza. Do tego trzeba doliczyć szereg ustaw.

Nie wolno też zapomnieć o tym, że w relacji konsument-sprzedawca, ten pierwszy jest bardziej wspierany przez organy państwowe. Jest tak co najmniej w teorii. W praktyce nierzadko okazuje się inaczej. Trzeba wiedzieć o tym, że konsument jest traktowany w przepisach prawnych obowiązujących w Polsce, jak słabsza strona sporu, o czym nie każdy jeszcze wie. Istotne jest to, że pośród najistotniejszych uprawnień konsumentów jest między innymi prawo do odstąpienia umowy. Do tego trzeba doliczyć możliwość złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie gwarancji, a także rękojmi. Obecnie wiele osób korzysta z takich praw konsument. Każdy przedsiębiorca powinien je respektować. Jednakże w praktyce nierzadko bywa inaczej.

Przeczytaj też https://ectacoinc.pl/na-czym-polega-swiadczenie-przedemerytalne/

Udostępnij