LifestyleRozwój osobisty

Jak ważny jest rozwój osobisty?

Jak ważny jest rozwój osobisty?

Rozwój osobisty pozwala pokonywać słabości oraz spełniać marzenia. Ułatwia on osiągnięcie poczucia radości i szczęścia oraz satysfakcji. Temat ten w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o którym świadczy bardzo duża ilość wydawanych książek czy publikowanych w sieci blogów.

Czym zatem jest rozwój osobisty?

Rozwój osobisty jest wieloetapowym procesem, którego celem jest wzmacnianie poczucia własnej wartości. Pomaga on pokonać słabości oraz doceniać swoje atuty i zdobywać nowe umiejętności. Rozwój może następować w wielu obszarach. Poprawa jakości życia może bowiem następować na skutek zmiany jakości spożywanego pożywienia czy uprawiania sportu i wzmacniania kondycji. Powój może dotyczyć sfery duchowej oraz umysłowej. W tym przypadku obejmuje choćby pogłębianie wiedzy na dany temat. Rozwój może również dotyczyć sfery zawodowej. Rozwój pojedynczej jednostki i musi być dostosowany do jej potrzeb i oczekiwań. Jednak we wskazaniu ogólnych zasad rozwoju pomocna jest koncepcja Abrahama Maslowa, która dotyczy piramidy potrzeb.

Czym jest piramida potrzeb?

Zgodnie z założeniem Maslowa każda z jednostek ma potrzebę rozwoju osobistego, który następuje w procesie samorealizacji. Potrzeby tworzą hierarchię, na której dole znajduje się konieczność snu, spożywania pokarmu i prokreacji. Są to tak zwane potrzeby przetrwania. Wyżej w hierarchii umieszczone są potrzeby bezpieczeństwa i ochrony, które obejmują zarówno kwestie fizyczne, jak i ekonomiczne. Na trzecim poziomie znajdują się potrzeby miłości i przynależności, a na czwartym – poczucia własnej wartości i szacunku. Na szczycie hierarchii Maslowa znajduje się potrzeba samorealizacji.

W jaki sposób należy prowadzić proces samodoskonalenia?

Samodoskonalenie powinno obywać się stopniowo, a tempo powinno być dostosowane do danej jednostki. Działanie musi dotyczyć tylko jednej zmiany, a dopiero później kolejnej. Poza tym skuteczne samodoskonalenie wymaga skupienia na wybranym celu, który musi znajdować się w zasięgu możliwości. Poza tym konieczne jest uwzględnienie pojawiających się przeszkód oraz skorzystanie z wiedzy dotyczącej procesu realizacji opartej na dowodach naukowych.

W jaki sposób można zaplanować rozwój jednostki?

Rozwój wymaga określenia planu. Musi on uwzględniać określenie celu podejmowanego działania uwzględniającego potrzeby danej jednostki. Podczas określania celu należy brać pod uwagę konieczność rozwiązania konkretnych problemów, pokonania słabości oraz potrzebę rozwoju mocnych stron i chęci realizacji marzeń. W związku z tym dość często wykorzystuje się tak zwaną metodę Smart. Zgodnie z jej założeniami cel działań powinien być skonkretyzowany. Musi on być jasny i zrozumiały. Musi on być również mierzalny. Konieczna jest zatem możliwość oceny stopnia jego realizacji. Cel musi stanowić również rodzaj realnego wyzwania, a jego osiągniecie nie może być zbyt proste. Należy również pamiętać o tym, że cel musi być możliwy do osiągnięcia w określonym czasie.

Udostępnij