Lifestyle

Jakie wydarzenia wymagają odpowiedniej ochrony?

Jakie wydarzenia wymagają odpowiedniej ochrony?

Koncerty, festiwale czy wydarzenia sportowe to imprezy budzące wiele pozytywnych emocji, mają więc duże znaczenie dla uczestników. Wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne mogą mieć postać imprezy masowej, wtedy zgodnie z przepisami prawa – organizator eventu musi zadbać o zabezpieczenie imprezy. W artykule omówimy, jak wygląda ochrona imprez, a także odpowiemy na pytanie – które imprezy trzeba zabezpieczyć.

Co to jest impreza masowa?

Imprezą masową nazywa się wydarzenie o charakterze sportowym lub artystyczno-rozrywkowym, w którym może wziąć udział duża liczba osób. Zgodnie z ustawą o ochronie imprez masowych kwalifikuje się tutaj np. mecze sportowe, koncerty, wyścigi, festiwale lub festyny. Sportowy event o charakterze masowym może odbywać się na stadionach lub w obiektach, które pozwalają na zaproszenie przynajmniej 1000 osób lub w halach sportowych, gdzie zmieści się minimum 300 uczestników. Z kolei impreza artystyczno-rozrywkowa powinna odbywać się na terenie, który bez trudu pomieści minimum 1000 osób albo w budynku pozwalającym zaprosić minimum 500 osób. Ochrona imprez masowych jest wymagana prawnie, a obowiązek ten spoczywa głównie na organizatorze wydarzenia.

Zabezpieczenie imprez – jak to wygląda w praktyce?

Konieczność zabezpieczania imprez masowych wynika z dużej liczby uczestników oraz z emocji, które towarzyszą tym eventom. Chodzi tutaj głównie o zminimalizowanie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, zapobieganie aktom wandalizmu i przemocy, ale również o ochronę mienia organizatora i jego dobrego wizerunku.

Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, obecne są zespoły przeszkolonych funkcjonariuszy bezpieczeństwa mających odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt. Ich zadaniem jest dyskretne patrolowanie terenu i reagowanie na każde nieprawidłowości. Innym zadaniem ochrony może być kontrola biletów i wejściówek, zabezpieczenie wsparcia medycznego i przeciwpożarowego. Przeszkolony ochroniarz może udzielić pierwszej pomocy, potrafi skutecznie zarządzać tłumem i nadzorować ewakuację.

Ochrona na imprezy może być również wsparciem dla organizatora w kwestii załatwienia wymogów formalnoprawnych oraz w realizacji wydarzenia. Wtedy wyznaczona osoba z firmy ochroniarskiej odpowiada za kontakt ze służbami porządkowymi, koordynuje zabezpieczenie imprezy, tworzy szczegółowy plan ochrony oraz procedury bezpieczeństwa.

Ochrona na imprezy kameralne – które wydarzenia można ochraniać?

Dzisiaj coraz częściej na ochronę decydują się organizatorzy mniejszych, a nawet bardzo kameralnych wydarzeń, takich jak: konferencje prasowe, spotkania i imprezy biznesowe lub prezentacje produktów. Liczba ochroniarzy obecnych na wydarzeniu i plan zabezpieczenia jest ustalany indywidualnie z klientem. Profesjonalne agencje ochrony realizują usługę dyskretnie, tak, aby nie przeszkadzać uczestnikom wydarzenia. Ochrona imprez kameralnych pozwala gościom, klientom oraz organizatorowi poczuć się bezpiecznie i komfortowo.

Udostępnij