NaukaRozwój osobisty

4 cechy menedżera doskonałego

4 cechy menedżera doskonałego

Bycie menedżerem i zarządzanie pracą dużego zespołu to wielka odpowiedzialność wymagająca posiadania odpowiednich kwalifikacji. Menedżer powinien także odznaczać się określonymi cechami, które ułatwią mu odnalezienie się w stresujących sytuacjach i pomogą podjąć szybkie i efektowne decyzje. Jakie zatem cechy powinien mieć menedżer doskonały?

Pewność siebie

Osoba pracująca na wysokim stanowisku, mająca stały kontakt z pracownikami nie może się wahać w swoich działaniach. Nieśmiałość, czy też unikanie ważnych tematów, może bowiem znacząco podważyć autorytet i przyćmić inne cechy menedżera, nawet te związane z jego twardymi kompetencjami. Dlatego dobry kierownik powinien być pewien swoich decyzji i wzbudzać szacunek wśród wszystkich pracowników. Wysokie poczucie własnej wartości pomoże także menadżerowi skutecznie zmagać się z trudami pracy w stresującej atmosferze oraz podejmować sprawne działania pod dużą presją czasu.

Umiejętność organizacji czasu pracy

Optymalne zarządzanie czasem pracy i rozplanowanie zadań w zespole to bardzo przydatna umiejętność. Cechy człowieka piastującego kierownicze stanowisko w pracy powinny zatem oscylować właśnie wokół sumienności, dotrzymywania terminów, skupieniu na realizacji założonych celów, odpowiednim zaplanowaniu grafiku dla zespołu i samodyscyplinie, dzięki której można sprawnie wykonywać powierzone zadania. Skuteczny menedżer nie potrzebuje, aby ktoś go pilnował, czy pospieszał, sam doskonale będzie potrafił zarządzać zarówno własnym czasem pracy, jak i czasem pracy całego zespołu.

Komunikatywność

Wbrew pozorom bycie dobrym menedżerem nie różni się wiele od bycia dobrym człowiekiem. Dlatego cechy dobrego człowieka, to także i cechy dobrego menedżera, a jedną z ważniejszych cech, która bardzo przydaje się w pracy z ludźmi, jest komunikatywność. Umiejętność efektywnego porozumiewania się z drugim człowiekiem wbrew pozorom wcale nie jest taka prosta. Komunikatywność bowiem oznacza nie tylko precyzyjne przekazywanie swoich myśli, ale i aktywne słuchanie, nastawione na zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. Osoba komunikatywna potrafi trafnie odczytywać słowny przekaz i odpowiednio na niego reagować, a jednocześnie łatwo nawiązuje nowe kontakty i potrafi zjednać sobie ludzi. Dlatego w pracy menedżera komunikatywność jest absolutnie niezbędna, aby móc osiągnąć założone cele.

Umiejętność delegowania zadań

Efektywne delegowanie zadań podwładnym to prawdziwa sztuka. Skuteczny menedżer powinien dobrze ją opanować i umieć prawidłowo ocenić, któremu pracownikowi może dane zadanie powierzyć. Delegowanie zadań jest często kluczem do sukcesu w zarządzaniu firmą, dlatego tak ważne jest, aby posiadać i doskonalić tę umiejętność.

Poza wspomnianymi 4 cechami menedżera doskonałego warto jeszcze wyróżnić takie cechy jak motywacja, asertywność, charyzma czy skoncentrowanie na celu. Wszystkie wyżej wymienione kompetencje będą miały znaczący wpływ na efektywność pracy menedżera, a tym samym pozytywnie wpłyną na sprawne funkcjonowanie całej firmy.

Udostępnij